HTML marquee Tag Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA STRAŻAKA serdeczne życzenia składa administrator..

AKTUALNOŚCI

loading...

Informacje i porady

loading...

KAMPANIA SPOŁECZNA

Dane adresowe gromadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów zasilają bazy, z których korzystają polskie służby ratownicze. Dzięki dostępowi do informacji adresowej mogą one szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, tym samym czas oczekiwania poszkodowanego na pomoc, skracany jest do minimum. Dokładność i aktualność danych odgrywa tu kluczową rolę.

Regularne aktualizowanie przez urzędy gmin danych adresowych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów pozwala na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez służby porządku publicznego i systemu ratownictwa. Sprawne i szybkie dotarcie do celu objętego zagrożeniem przez pogotowie ratunkowe czy jednostki straży pożarnej ma ogromne znaczenie i zdecydowanie zwiększa szansę na uratowanie komuś życia lub ochronę mienia. Dlatego też każdy pojawiający się w danym obszarze nowy adres powinien znaleźć się w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Poprawne adresy w bazie danych pozwolą ograniczyć niebezpieczeństwo związane ze zbyt długim oczekiwaniem na pomoc.

                                        

SPRAWDŹ SWÓJ ADRES W BAZIE

https://emuia.gugik.gov.pl

loading...