Print
Hits: 534

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przyznał nagrody finansowe dla funkcjonariuszy realizujących zadania na stanowisku naczelnika wydziału ds. operacyjnych w komendach powiatowych (miejskich) PSP. W województwie pomorskim wyróżniono 9 strażaków. Ogółem komendant główny PSP przyznał 198 nagród finansowych funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.

Link do artykułu na stronie KW Gdańsk  LINK