Podsumowanie roku 2017

Dnia 21 lutego br. podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w nowo wybudowanej remizie OSP Klonówka podsumowano funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie starogardzkim w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli włodarze Powiatu i Gmin, Komendant Powiatowy Policji, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, komendanci gminni ZOSP, Powiatowy Kapelan Strażaków, druhowie OSP, przedstawiciele Nadleśnictw i funkcjonariusze Komendy.

Jednym z tematów posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP była informacja o stanie bezpieczeństwa. Bryg. Dariusz Śmiechowski przedstawił szczegółowe zestawienie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego, najważniejsze wydarzenia minionego roku, szczegółową analizę zadań zrealizowanych w 2017 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz działań. Przedstawiono pomoc z ramienia budżetu państwa dla jednostek OSP w roku 2017. Omówiono również zagadnienia organizacyjne, operacyjne, logistyczne i prewencyjne.

Pełna wersja biuletynu znajduje się w zakładce INFORMACJE I PORADY / STATYSTYKI I BIULETYNY PSP / INFORMACJE ZA ROK 2017

3.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
Previous Next Play Pause
3.jpg 1.jpg 2.jpg 4.jpg

kpt. Karina Stankowska                  foto Grzegorz Turzyński