Szkolenie Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim

10 kwietnia 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla podopiecznych Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przedstawienie obowiązujących przepisów prawa, przygotowanie teoretyczne oraz nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia lub zdrowia w różnych okolicznościach. Młodzież aktywnie brała udział w szkoleniu. Zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.

 

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

kpt. Karina Stankowska