14 maja 2018 roku w Gdańsku na ul. Długiej odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pierwszy punkt wizyty to Pomorski Urząd Wojewódzki, w którym odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków odprawioną w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą. Pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli:

 • Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA,
 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
 • gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,  
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
 • ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański,
 • ks. dr Jarosław Lisica – pomorski kapelan strażaków,
 • ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
 • ks. prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
 • ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
 • ks. prałat dr Edmund Skalski – kapelan miejski KM PSP w Gdyni,
 • ks. dr Piotr Malinowski – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Tczew,
 • ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
 • płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
 • ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
 • mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
 • kpt. Dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
 • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
 • ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
 • kontradmirał Krzysztof Jaworski – Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni,
 • druh Zygmunt Tomczonek – prezes ZOW ZOSP RP,
 • Edmund Kwidziński – dyrektor ZOW ZOSP RP,
 • Jarosław Dywizjusz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP,
 • Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
 • Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
 • Dorota Arciszewska – Mielewczyk – poseł na sejm RP,
 • Janusz Śniadek – poseł na sejm RP,
 • st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale dla najbardziej zasłużonych strażaków i osób wspierających ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego: „Krzyże Zasługi”, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyplomy Komendanta Głównego. Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączono:

 • OSP Słajszewo,
 • OSP Trans – Nauta Sp. z o.o. ,
 • OSP Lipinka.  

Ostatnim punktem wizyty było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Gdańsku.

Czytaj też:Dziennik Bałtycki - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Czytaj też: Kartuy.info - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Czytaj też: Express kaszubski - Wojewódzkie Obchody Dnia Strżaka

Link do artykułu na stronie KW Gdańsk