23 stycznia 2019 roku kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim wzięło udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów
powiatu starogardzkiego, zorganizowanym przez Pana Kazimierza Chyłę Starostę Starogardzkiego.

Podczas spotkania komendant powiatowy PSP w Starogardzie Gdańskim st. bryg. Dariusz Śmiechowski przedstawił władzom gmin informację o stanie bezpieczeństwa powiatu starogardzkiego
oraz podsumował działalność Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim i jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego w 2018 roku.

Ponadto zastępca komendanta powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim st. kpt. Tomasz Nowak zapoznał przedstawicieli gmin z wnioskami, uwagami i zaleceniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu starogardzkiego wynikającymi z opracowanych „Analiz zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego oraz planu ratowniczego”.

 

Konwent 2019Show Gallery

 

kpt. Karina Stankowska