Print
Hits: 405

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Kultury Sportu i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany” już prawie rok cieszy się użytkowaniem nowej wspinalni.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podczas obchodów Dnia strażaka w maju 2018 roku.

Strażacy z Gdańska oraz całego województwa pomorskiego mogą na tym obiekcie doskonalić techniki alpinistyczne i ratownicze oraz dbać o swoją sprawność fizyczną. Wspinalnia znajduje się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku i jest to obiekt treningowy o wysokości odpowiadającej 3 piętrowemu budynkowi (ok. 14 m), umożliwiający treningi wspinania przy użyciu drabiny hakowej, wyposażony dodatkowo w 2 sztuczne tory do wspinaczki. Nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwa system automatycznej asekuracji oparty na układzie hydrauliczno-pneumatycznym oraz siatka zabezpieczająca, a tory nabiegowe do wspinaczki przy użyciu drabiny hakowej wykonane z tartanu zapewniają najwyższy komfort i bezpieczeństwo ćwiczących.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Polskiej Fundacji Kultury Sportu i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”.

                                           KW PSP GDAŃSK - ROK UŻYTKOWANIA WSPINALANI   KW PSP GDAŃSK - ROK UŻYTKOWANIA WSPINALANI   KW PSP GDAŃSK - ROK UŻYTKOWANIA WSPINALANI

Opracowanie: KM PSP Gdańsk, Zdjęcia: st. kpt. Marcin Wróblewskki - KP PSP Chojnice