INFORMACJE I PORADY

Kartę należy wypełnić i wysłać e-mailem na adres     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     lub     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. albo faxem na nr (58) 560 15 09.

Karta zgłoszenia jest do pobrania      TUTAJ


 

REGULAMIN

korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1

podległej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

czerwiec 2017 rok


1.    Zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Starogardzie Gdańskim.

2.    Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia” (załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   lub   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub faxem na nr (58) 560 15 09.

3.    Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 – 13:00.

4.    Osoby indywidualne przyjmowane są w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 – 13:00.

5.    Zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.

6.    Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.

7.    W ciągu dnia, zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.

8.    Zajęcia edukacyjne trwają około 2 godziny lekcyjne.

9.    Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisując oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z sali edukacyjnej „Ognik”  i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

10. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.

11. Przed wejściem do sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym.

12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi (instruktorowi).

13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z instruktorem prowadzącym zajęcia.

14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom

prowadzącego zajęcia instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

15.Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.

16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.

17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności.


  


  9 marca 2016 roku  w Komendzie Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim uroczyście otwarto salę edukacyjną „OGNIK” – projekt zrealizowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”.


   Sala szkoleniowa „OGNIK” w Starogardzie Gdańskim, to pierwsza w województwie pomorskim sala edukacyjna, która powstała dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Ognik” posłuży strażakom ze Starogardu Gdańskiego do nauki dzieci i młodzieży, jak zachowywać się w czasie pożaru. W ramach specjalnego programu edukacyjnego strażacy, opartą na wieloletnim doświadczeniu wiedzę, przekażą uczestnikom organizowanych tu spotkań.

W sali prowadzone będą zajęcia szkoleniowe z bezpieczeństwa pożarowego. Strażacy, wykorzystując prezentacje multimedialne oraz sprzęt pożarniczy, pomogą uczniom szkół i przedszkoli zrozumieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają w naszych domach. Szkolenia takie mają rozwijać umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

W siedzibie starogardzkiej PSP przygotowano pokój dzienny, kuchnię oraz łazienkę. Sala edukacyjna ma służyć do prezentowania dzieciom, w jaki sposób rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru oraz jak działają czujki pożarowe. Najmłodsi będą mogli także sprawdzić, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

W wyposażonej w piecyk gazowy łazience, strażacy tłumaczyć będą dzieciom, jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla oraz jak wentylować pomieszczenia. Przedstawią także działanie czujki czadu, która ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Kuchnia posłuży za miejsce, w którym uczniowie będą mogli zrozumieć, dlaczego niewłaściwe użytkowanie kuchenki może być źródłem pożaru. Zajęcia obejmują także ćwiczenia ewakuacyjne z miejsca objętego pożarem.


GALERIA

Subcategories

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

PODKATEGORIA INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP/OGNIK

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA OSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA OSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/STATYSTYKI I BIULETYNY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/AKCJE I SPOTY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/AKCJE I SPOTY

podrzędna INFORMACJE I PORADY