Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

st. kpt. inż. Piotr Wyrzykowski

telefon:   (58) 560 15 51

mobile:   602 363 540

                         email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.