Pomoc psychologiczna 

st. sekc. Magdalena Boike

telefon:   (058) 347 78 87

mobile:   503 132 823

Komenda Wojewódzka PSP

ulica Sosnowa 2, pokój 107, 80-251 Gdańsk