19.08.2020 rok

Protokół komisji przetargowej na sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego GCBA MAN TGA-3, TGS 26.440 o numerze rejestracyjnym GST VP33 z otwarcia ofert.

Dokument do pobrania w formacie PDF      POBIERZ


Starogard Gdański, dnia 29 lipca2020 roku

PT.2370.05.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ USZKODZONEGO

SAMOCHODU SPECJALNEGO GCBA MAN TGA-3, TGS 26.440.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku  ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019, poz. 2004). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg na sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego GCBA MAN TGA-3,TGS 22.440.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

  1. Ogłoszenie o przetargu publicznym                POBIERZ
  2. Formularz ofertowy                                           POBIERZ
  3. Oświadczenie                                                      POBIERZ
  4. Wzór umowy                                                      POBIERZ

MAN_001
MAN_002
MAN_003
MAN_004
MAN_005
MAN_006
MAN_007
MAN_008
MAN_009
MAN_010
MAN_011
MAN_012
MAN_013
MAN_014
MAN_015
MAN_016
MAN_017
MAN_018
MAN_019
MAN_020
MAN_021
MAN_022
MAN_023
Previous Next Play Pause
MAN_001 MAN_002 MAN_003 MAN_004 MAN_005 MAN_006 MAN_007 MAN_008 MAN_009 MAN_010 MAN_011 MAN_012 MAN_013 MAN_014 MAN_015 MAN_016 MAN_017 MAN_018 MAN_019 MAN_020 MAN_021 MAN_022 MAN_023

16.06.2020 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

Do pobrania:    1. ZAPYTANIE OFERTOWE w wersji PDF

                         2. FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej DOC

 


25.11.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2020 do 31.12.2020  r.

 

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański  (w biurze samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich)

Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętych  kopertach  należy  złożyć do dnia 6 grudnia  2019 roku.  do godziny 10:00 w sekretariacie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

mł. ogn. Danuta Jankowska tel. 58 56 01 545,  604-132-116;

zaproszenie w wersji PDF                          pobierz tutaj

zapytanie ofertowe w wersji PDF              pobierz tutaj

formularz w wersji edytowalnej DOC       pobierz tutaj


09.08.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy niskopodwoziowej do przewozu sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim

Załączniki do pobrania:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF)

                                        FORMULARZ OFERTOWY ( edytowalny DOC)


09.07.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

Załączniki do pobrania:  ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

                                        FORMULARZ OFERTOWY ( edytowalny DOC)


02.07.2019 rok

W związku z zapytaniem o zmianę w Zamówieniu – Zamawiający wyjaśnia iż nie przewiduje zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.28.06.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę  mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim wyprodukowanego w 2019 roku


DO POBRANIA: 1. FORMULARZ OFERTOWY (w wersji edytowalnej DOC)

                             2. OPIS PRZEDMIOTU (w wersji PDF)

 


03.12.2018 rok

ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2019 do 31.12.2019  r.

 

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański  (w biurze Samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich)

Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętych  kopertach  należy  złożyć do dnia 10 grudnia  2018 roku.  do godziny 10:00 w sekretariacie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

mł. ogn. Danuta Jankowska tel. 58 56 01 545,  604-132-116;

formularz ofertowy w wersji PDF             pobierz tutaj

formularz w wersji edytowalnej DOC       pobierz tutaj


01.10.2018 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę lekkiego samochodu
rozpoznawczo-ratowniczego

DO POBRANIA: FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej DOC

                             OPIS PRZEDMIOTU w wersji PDF

 


05.09.2018 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

 


10.11.2017 rok

ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2018 do 31.12.2018  r

Załączniki do pobrania:             1. Zaproszenie - kliknij aby pobrać           2. Zapytanie ofertowe - kliknij aby pobrać