Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby. 


1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   1 ;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik - kierowca

4.       Termin składania ofert: 05.05.2017 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – ROZSTRZYGNIĘTY


LINK do pobrania dokumentu

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 

12/2017

30

13

47

90