Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby


1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   4 ;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik - kierowca

4.       Termin składania ofert: 28.09.2017 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – ROZSTRZYGNIĘTY


    

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

  1.  

17/2017/IX

40

18

50

108

  1.  

8/2017/IX

35

19

50

104

  1.  

14/2017/IX

30

20

45

95

  1.  

9/2017/IX

20

16

50

8

Link do pobrania dokumentu