OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   3;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo ratownik specjalista

4.       Termin składania ofert: 27.03.2018 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

  1.  

12/III/2018

40

20

47,5

107,5

  1.  

6/III/2018

35

12

43,8

90,8

  1.  

1/III/2018

25

17

29

71

  1.  

8/III/2018

20

8

Kandydat nie zakwalifikował się do dalszego etapu postepowania kwalifikacyjnego

 

7.       Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów, który uzyskali najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej , tj.

kandydat z numerem identyfikacyjnym 12/III/2018

kandydat z numerem identyfikacyjnym   6/III/2018

kandydat z numerem identyfikacyjnym   1/III/2018

8.       Skierowanie kandydatów, o których mowa w pkt 7, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym                             z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.

9.       Po zakończeniu etapu: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby                             w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informację dot. kandydatów z najwyższą ilością punktów spełniających wymagania do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

10.    Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informacji dot. kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

                                                                             Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                              st. kpt. Tomasz Nowak

 

 

Dokumenty do pobrania w postaci plików pdf:

 

1.I etap postępowania 29.03.2018.pdf

2. II i III etap postępowania kwalifikacyjnego.pdf

3. IV etap postępowania wyniki pływania.pdf

4. V i VI etap postępowania kwalifikacyjnego.pdf